logobgr
Всички
09.09.2015г.

Кандидатстване по инициативата "Подкрепи една мечта"

Агенцията за социално подпомагане е част от благотворителната инициатива "Подкрепи една мечта" на президента на Република България, която насърчава подготовката и реализацията на млади хора след напускането на специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или социален учебно-професионален център.

До 20 октомври 2015 г. се приемат документи за финансова подкрепа в рамките на инициативата за 2015 г. Средствата, събрани от дарения са в размер на  49 613,34 лв. като са предназначени за младежи в неравностойно положение, които ще продължат обучението си след завършване на средно образование. Всеки одобрен кандидат ще получи еднократна помощ в размер до 2000 лева.

Условията и редът за кандидатстване да финансова подкрепа може да откриете тук.

Всички