logobgr
Всички
15.12.2010г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА КОМИСИЯТА ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА КООРДИНАТОР ПО ПРОЕКТ „ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ”

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос №5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици"

В държавната агенция за закрила на детето

 

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДА СЕ ЯВЯТ НА ПОСОЧЕНИТЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ

ДАТИ И ЧАСОВЕ В ПРИЕМНАТА  НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  - град София, УЛ.ТРИАДИЦА № 2, служебен вход на МТСП

 

 

Област Велико Търново

Допуснати до интервю кандидати:

  • 1. Десислава Димитрова Войкова

 

Недопуснати до интервю кандидати:

  - няма

 

            ИНТЕРВЮТО ще се проведе на 17.12.2010 г. от 13.30 часа

 

Област Монтана

Допуснати до интервю кандидати:

1. Зоя Миланова Соколова

2. Илина Ангелова Гечовска

3. Руска Димитрова Мартинова

Недопуснати до интервю кандидати:

  • - няма

 

ИНТЕРВЮТО ще се проведе на 17.12.2010 г. от 13.30 часа

Всички