logobgr
Всички
01.11.2023г.

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане се срещна с представителя на УНИЦЕФ в България

Изпълнителният директор на АСП д-р Надя Танева се срещна днес с Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България. Акцентите в срещата бяха сътрудничеството между двете институции в грижата за децата - жертва на насилие, подкрепата за непридружените деца бежанци, качеството на грижата за децата, детското благосъстояние и повишаването на капацитета на човешкия ресурс в социалната сфера.

 „Действително, ние сме част от едно голямо семейство! В продължение на много години си партнираме с АСП и имаме тясно сътрудничество. Пожелавам Ви успех и много енергия“, бяха уводните думи на г-жа де Бройн. Тя подчерта ключовата роля на АСП в проекта за прилагане на Европейската гаранция за детето и отличното партньорство с агенцията на местно равнище.

 В отговор д-р Танева сподели, че вижда като основен приоритет работата по подобряване на социалната работа и на социалните услуги. Тя акцентира върху Националната карта на социалните услуги, която би трябвало да заработи от началото на следващата година и обърна внимание на липсата на достатъчно кризисни центрове за жертви на насилие. „Нашата роля заедно с вас е да мотивираме общините да разкриват такива центрове“. Според нея са необходими специализирани обучения и супервизии за социалните работници, както и съвместни обучения с други институции – партньори на АСП в работата с децата. Задържането на човешкия ресурс в системата е основно предизвикателство, както и подобряването на имиджа на социалния работник пред обществеността.

 В заключение представителят на УНИЦЕФ отбеляза сериозния напредък в работата с децата с увреждания, с непридружените деца – бежанци, с бедните деца. Г-жа де Бройн  благодари за споделените проблеми, изрази задоволство от ползотворната дискусия и готовност за подкрепа.

 

Всички