logobgr
Всички
27.10.2023г.

Проект „Детска кухня“ стартира в първите двадесет и две общини

Агенцията за социално подпомагане вече сключи споразумения с 22 общини по проект „Детска кухня“ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд +. Дейността по проекта стартира през месец октомври 2023 г.

Процедурата предвижда безвъзмездно предоставяне на ваучери за обедно хранене от детските кухни към общините за деца от 10 месеца до 3 години, при условие, че такова не е осигурено по друг ред. Освен качествена и пълноценна храна се предвижда съпътстваща подкрепа, съответстваща на нуждите на детето и/или неговото семейство.

Структурите на Агенцията за социално подпомагане идентифицират най-нуждаещите се деца, извършват индивидуална оценка, включително и по отношение на семействата им. Изготвените препоръки за насочване към подходящи услуги, предоставяни на съответната територия ще са част от съпътстващата подкрепа за преодоляване на последиците от бедността. Рисковите деца и семейства ще бъдат обхванати и проследявани още в най-ранен етап.

Допустимите потребители по този проект се определят от териториалната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) в съответната община. Ще бъдат включвани деца от следните групи:

 

  • От семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са затруднени да осигуряват здравословно и пълноценно хранене на децата си;
  • Самотни родители (осиновители)с ниски доходи;
  • От приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които са настанени деца.

Помощта ще се предоставя на лицата въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа. Документи се подават до ДСП по настоящ адрес през целия период на проекта, т.е. до 30.11.2025 г. Партньорството с общините, които са основен доставчик на социални услуги в страната, ще гарантира обхващането на децата от целевата група по проекта.

Всички