logobgr
Всички
05.11.2023г.

Екипи от Агенцията за социално подпомагане оказват помощ на пострадалите от силната буря вчера

В събота в североизточна България премина циклон, придружен от ураганен вятър и дъжд. Най-сериозни щети бурята е нанесла в областите Смолян, Търговище, Разград, Силистра и Шумен.  Заради унищожителните поражения в с. Лъвино, община Исперих е обявено бедствено положение. В община Дългопол, както и в община Лозница остава частичното бедствено положение.

Още от днес екипи от Агенцията за социално подпомагане (АСП) са на терен и започват обходи на къщите в засегнатите населени места, за да окажат помощ и подкрепа на пострадалите.

Социалните работници информират хората за всички възможности за социална, финансова, психологическа и здравна подкрепа. Те съдействат на пострадалите и за подаване на заявления за кандидатстване за еднократна помощ, която е до 1512 лв. Тя се отпуска за покриване на инцидентно възникнали нужди след оценка на нанесените щети. Тази сума ще позволи на пострадалите да покрият неотложни разходи за основни, жизнени потребности, да си осигурят храна, вода, лекарства, облекло. Домакинствата се консултират и относно възможността за подпомагане от фонд „Социална закрила“ на стойност 2500 лв.

АСП в спешен порядък прави необходимата организация средствата да бъдат отпуснати и изплатени на семействата, които отговарят на нормативните условия.

Социалните работници остават на терен и ще продължат да оказват помощ и подкрепа на пострадалите семейства, докато това е необходимо. Изпълнителният директор на АСП д-р Надя Танева има готовност да командирова допълнително служители в помощ на бедстващите хора.

Всички