logobgr
Всички
06.11.2018г.

Изплатена е целевата помощ на 35 511 първокласника за учебната 2018-2019 година

На 15 октомври 2018 г. приключи приемането на заявления – декларации за отпускане на еднократната помощ от 250 лева за ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година.

Последните данни от Агенцията за социално подпомагане сочат, че са подадени 36 098 заявления – декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта тази година са 34 802 и се отнасят за 35 511 деца. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 1 237.

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за първи път  в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Предстои дирекциите „Социално подпомагане“ в страната да извършват проверки в училищата с цел установяване дали децата са постъпили в училище. Ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършването на първи клас, помощта ще трябва да бъде възстановена.

За миналата учебна 2017/2018 година подадените заявления-декларации за отпускане на въпросната помощ бяха общо 39 007, а издадените заповеди за отпускане на помощта бяха 37 628 и се отнасяха за 38 456 деца. Нямаше издадени заповеди за отпускане на помощта в натура. Заповедите за отказ бяха 1 336.

Всички