logobgr
Всички
17.12.2019г.

Изпълнителният директор на АСП Румяна Петкова откри новата сграда на ДСП – Омуртаг

Днес бе открита новата сграда на дирекция „Социално подпомагане“ в град Омуртаг. Сградата е предоставена на АСП за безвъзмездно ползване от Областна администрация Търговище. Извършен е основен ремонт, като стойността на ремонтните дейности е 163 117 лв. Изградена е и достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

Гости на събитието бяха Румяна Петкова - изпълнителен директор на АСП, Митко Стайков - областен управител на област Търговище, Ешреф Ешрефов - кмет на община Омуртаг, Гергана Георгиева – Директор на РДСП – Търговище, колеги от ДСП – Търговище и ДСП – Попово, и гости от други институции - ДБТ – Омуртаг, Общинска служба „Земеделие“, директори на училища и други.
Новата сграда на ДСП – Омуртаг се намира на ул. „Раковска“ № 18, на удобно и достъпно място в широкия център на града за удобство на лицата, нуждаещи се от социално подпомагане. На партерния етаж е обособена приемна на принципа „едно гише“, като е осигурен лесен достъп за лица с двигателни и зрителни затруднения, място за сядане на възрастни хора и бременни.

Всички