logobgr
Всички
02.08.2010г.

Изнесени приемни ще улесняват гражданите при подаване на молбите за целевата помощ за отопление

На 02.08.2010 г. в дирекциите „Социално подпомагане" започна  приемът на молби-декларациите за отпускане на целевата помощ за отопление за сезон 2010/2011 г. Срокът за тяхното подаване е до 31 октомври. С цел улесняване  на гражданите, при необходимост, дирекциите „Социално подпомагане" ще използват възможността за организирането на изнесени приемни в клубовете на пенсионера или в други подходящи за прием на документи места.  

Във връзка с обаждания на граждани и по повод  на някои неточни публикации за размера на целевата помощ за отопление за сезон 2010/2011 г. Агенцията за социално подпомагане напомня: Със заповед № РД 01 - 532 от 21.07.2010 г. министърът на труда и социалната политика определи месечния размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. - 31 март 2011 г. - 56.86 лв. Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца, като общата сума за отоплителния сезон 2010/2011 г. е в размер на 284.30 лв. За отоплителен сезон 2009/2010 г. месечният размер на целевата помощ за отопление беше в размер на 55.23 лв. или за целия отоплителен сезон - 276.15 лв.

До края на септември на текущата година се приемат и молбите за отпускане на еднократната целева помощ за първокласниците в държавните или общинските училища. Размерът й е 150 лв.  С нея се покриват част от разходите в началото на учебната година на семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище за първи път, когато средномесечният доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.

Всички