logobgr
Всички
15.02.2012г.

Изменени Указания за събиране и обобщаване на информация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Изменени Указания за събиране и обобщаване на информация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и прилежащия анекс ХХІІІ, в сила от 01.02.2012 г.

Ukazaniaannex23izmeneni.rar
Ukazaniaannex23izmeneni.rar 310 KB
Всички