logobgr
Всички
16.01.2014г.

Ивайло Иванов: Спортът е шанс за житейска реализация на децата, лишени от родителска грижа

Приобщаването към спортни занимания на децата и младежите от специализираните институции като възможност за по-успешна житейска реализация бе ключовото послание на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов към участниците в Четвъртата национална конференция за проблемите на спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи. Тя се състоя в Тетевен и бе открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето  Ева Жечева.

АСП в лицето на своя изпълнителен директор получи специални благодарности от   Анатоли Илиев, председател на Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи, за цялостното партньорство и специално за приноса на Агенцията в развитието на програмата „Стани шампион". От нейното начало преди 4 години досега над 100 деца са получили стипендии за обучението си в спортни училища. „За пълноценната реализация на спортните таланти на децата, лишени от родителска грижа все повече ще нараства ролята на ползотворното партньорство и сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации", изтъкна в приветствието си към конференцията Ивайло Иванов.

Конференцията под наслов "Заедно за системните спортни занимания" реши спортната федерация да разшири дейността си чрез включване и на деца не само от домове, но и от други социални услуги. Вече и по-малки спортисти - между 6- и 11-годишна възраст ще бъдат включени в регионалните и националните шампионати на възпитаниците от домовете за деца, лишени от родителска грижа. В досегашните издания на турнирите участваха само по-големи - от 13 до 18 г. Талантливите състезатели от домовете ще бъдат обхванати в специална система за следене на тяхното развитие и ще бъдат подпомагани за израстването им в спорта.

Всички