logobgr
Всички
05.04.2018г.

Инцидент с 16-годишно момиче, скочило вчера следобяд от втория етаж на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в с. Борован

Девойката е настанена в социалната институция в края на март 2018 г.  До мярката се стига след поредица от сигнали от страна на родителите ѝ до отдел "Закрила на детето"при Дирекция „Социално подпомагане“ - Мездра, че момичето бяга при пълнолетен мъж от населено място в района  и съжителства с него. Веднага след сигналите органите на МВР съвместно със социални работници предприемат съответните мерки и детето на няколко пъти е връщано в семейното жилище при родителите, а при последния сигнал – в центъра в с. Борован, с което момичето не е съгласно. Това е и вероятната причина тя да направи опит за бягство и да скочи от терасата на Центъра, в резултат на което е настанена в болница в Плевен, със сравнително леки травми по тялото и с леко мозъчно сътресение.

По повод на  описания по-горе инцидент е проведена среща по Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, които са жертви на насилие или в риск от насилие и при взаимодействие при кризисна интервенция. На срещата са обсъдени причините, довели до инцидента, както и предприемането на последващи действия. След приключването на лечението за девойката ще се търси възможност за оставане в семейна среда, тъй като причината за инцидента е нейното нежелание да пребивава в Центъра за настаняване от семеен тип. Всички институции, участвали в мултидисциплинарната среща, са поели ангажимент да съдействат за предприемане на адекватни последващи мерки.

Всички