logobgr
Всички
16.08.2012г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Проект „И аз имам семейство” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия BG51PO001-5.2.11, и е насочен към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за отглеждане и развитие на децата, настанени в институции или в риск от изоставяне. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с 81 общини, към които работят 83 екипа по приемна грижа. След сформирането на екипите по приемна грижа в общините-партньори и проведените специализирани обучения за тях, от м. май 2012 г. започна приемът на заявления на кандидат-приемни родители в общините. До момента има общо 405 подадени заявления от кандидат-приемни родители, като 30 от тях са на кандидати за доброволни приемни родители и 375 на кандидати за професионални приемни родители. По месеци, броят на заявленията е следния: • за м. май 2012 г. – 152 заявления • за м. юни 2012 г. – 154 заявления • за м. юли 2012 г. – 99 заявления Най-много заявления са приети в общините Варна, Кюстендил, Монтана, Търговище, Ракитово и Смолян. Очакват се нормативни промени, които ще регламентират работата на заложените като част от проекта професионални комисии по приемна грижа към Регионалните дирекции за социално подпомагане. Професионалните комисии по приемна грижа ще разглеждат кандидатурите на кандидатите, които след одобрение ще бъдат вписвани в регистър на утвърдени приемни родители.

za websiteASPPriemime.doc
za websiteASPPriemime.doc 196 KB
Всички