logobgr
Всички
14.06.2013г.

Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град” 2014

Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град" 2014. Ежегодната награда отличава и дава признание на градове, които са отдадени на идеята да осигурят достъпна среда за всички, особено на хората с увреждания. Наградата е част от по-широките усилия на ЕС за създаване на Европа без бариери.

Право на участие в конкурса имат градовете с население не по-малко от 50 000 жители. Те могат да подадат своите заявления за участие до 10 септември 2013 г. на английски, френски или немски език на адрес: http://ec.europa.eu/justice/access-city. Градовете-кандидати ще се оценяват за техния интегриран подход в четири ключови области: застроена околна среда и обществени пространства; транспорт и свързаната с него инфраструктура; информация и комуникации, включително нови технологии и обществено достъпни съоръжения и услуги. Подборът ще се проведе на два етапа - предварителен на национално равнище и краен на европейско равнище. Журито на конкурса, съставено от експерти по достъпност, ще избере четирима финалисти измежду номинираните, които ще участват в церемонията по награждаване в Брюксел.

Приблизително 80 милиона са европейските граждани с увреждания. Със застаряването на нашето общество броят на хората с увреждания или на тези със затруднена подвижност нараства с всеки изминал ден. Осигуряването на достъпност на тези хора носи икономически и социални ползи и допринася за устойчивостта и целостта на градската среда. В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, достъпността е един от стълбовете на Стратегията на Европейския съюз за уврежданията 2010-2020 г., която има за цел създаването на Европа без бариери за всички.

Повече информация за наградата „Достъпен град":

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm

Всички