logobgr
Всички
25.01.2010г.

Енергийните помощи ще бъдат изплатени до края на месец януари

Агенцията за социално подпомагане уведомява, че вторият транш за целеви енергийни помощи трябва да се преведе в срок до 31 януари 2010 г.

 АСП напомня:

На базата на Постановление №196 от 11 август 2009 г. на Министерски съвет за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 г. бяха предприети различни мерки, гарантиращи реализацията на политиките при спазване на строга финансова дисциплина в условията на икономическа криза и редуциран бюджет.

Една от мерките засегна реализацията на програмата за целево енергийно подпомагане в частта й за механизма на изплащане на отпуснатите помощи за този отоплителен сезон. Според приетите на 8 септември 2009 г. промени в Наредба №РД07-5/2008 г., която регламентира отпускането на този вид помощ, вместо еднократно и авансово, целевата помощ за енергийно подпомагане се изплаща на два пъти - до 31 декември 2009 г. за месеците ноември и декември на 2009 г. и до 31 януари 2010 г. за месеците януари, февруари и март т.г.

Всички