logobgr
Всички
19.05.2009г.

Експертна група от Словакия се запозна с дейността на АСП

На работно посещение в София бе експертна група от Централната служба по труда, социалните дейности и семейството на Република  Словакия. Гостите бяха запознати от заместник-изпълнителния директор на АСП Зина Андреева с политиките в областта на социалното подпомагане, с функциите и мястото на агенцията в структурата на Министерството на труда и социалната политика.

В експертната дискусия и обмяна на опит се включиха също Румяна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „Социално подпомагане" и началникът на отдел „Методология на социалните помощи" Елена Гюдюлева, както и експертите от отдела Надя Дойчинова, Миляна Павлова и Меглена Стоянова.

Словашкият опит бе представен от Людмила Коларикова, заместник-главен директор по социалните дейности, Ева Спитцерова, началник отдел „Социална помощ за нуждаещи се" и Лидия Равасова от същия отдел. Двете страни в професионалната дискусия останаха изключително доволни от възможността да споделят опита си и да бъдат сравнени нормативната уредба и принципите за подпомагане на нуждаещите се в България и в Словакия.

19.05.2009 г.

Всички