logobgr
Всички
05.03.2009г.

Две нови социални услуги в София са на разположение на потребителите

Защитено жилище за лица с умствени затруднения е разкрито в София. За столичния град това е първата социална услуга от този вид, а броят на защитените жилища в страната към края на февруари т.г.вече е 73.

Защитеното жилище в София разполага с осем места. За настанените в него ще се грижи персонал  от пет души,  сред които социален работник, трудотерапевт и медицинска сестра. Ремонтът и преустройството на сградата са финансирани със средства на стойност 228 000 лв., предоставени на Сдружение „Съпричастие" от частни лица - близки на хора с умствени затруднения. Оборудването и обзавеждането на жилището, в съответствие с изискванията за подобен вид услуга, е извършено с 11 000 евро, целево предоставени на сдружението чрез „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" от холандската организация „Де пасарел".

В София вече функционира и седмична грижа към Дневния център за възрастни хора с увреждания, като средствата за изграждането му (30 000 лв.) са осигурени от Столична община. Услугата се предоставя на втория етаж на действащия Дневен център за възрастни с увреждания, на разположение на потребителите са 4 спални помещения с по 2 легла, трапезария и кухненски бокс. Седмичната грижа се предоставя 5 дни в седмицата, като няма трайно прекъсване на контактите с близките. Потребители на услугата са възрастни хора с увреждания, чиито семейства са затруднени да полагат цялостни грижи за тях през седмицата

 

20.02.2009 г.

Всички