logobgr
Всички
18.02.2009г.

Два дневни центъра за стари хора стават делегирана от държавата дейност

Два дневни центъра за стари хора - в Хасково и в с. Извор, община Радомир, създадени по Програма ФАР, Проект „Деинституционализация посредством предоставяне на социални услуги в общността за рискови групи", вече  функционират като социална услуга в общността - делегирана от държавата дейност. С тях центровете  от този вид в страната вече са 35.

         Социалната услуга „Дневен център за стари хора" предлага на възрастните самотни хора помощ и съдействие за задоволяване на ежедневните им потребности, свързани със организацията на свободното време, личните контакти и социалните умения. Целта е оказването на взаимна помощ, ефективна защита и социална интеграция.

         Дневният център в Хасково разполага с 30 места. Помещава се в сграда с площ от 262 кв.м. В него са обособени дневна, столова за хранене, кухненски офис, зала за рехабилитация и повишаване на двигателната активност, манипулационна, стая за почивка, помещение за персонала и санитарни възли. По Програма ФАР  за строително-ремонтни работи и обзавеждане са предоставени 39 362 евро. Община Хасково е предоставила 6219 лв.

         Средствата за строително-ремонтни дейности и обзавеждане на центъра в село Извор, в размер на 63 064 лв., са предоставени по проект на Сдружение „Общество и православие" в партньорство с „Медицински център - Радомир" и ПК „Обединение".  Преустроената сграда, с площ 550 кв.м., е  частна общинска собственост и е с капацитет 40 места.

 

         18.02.2009 г. 

Всички