logobgr
Всички
21.05.2015г.

Доставката на нова техника в АСП започва от 25 май т.г

От идния понеделник, 25 май 2015 г., започва доставката на техническо и комуникационно оборудване в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Доставката се осъществява в рамките на проект за внедряване на интегрирана информационна система и бази данни, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси".

До края на юни т.г. териториалните поделения на АСП ще разполагат с  2700 нови работни станции, 750 лазерни принтери и 450 мултифункционални устройства. Разработена е вече и финалната версия на Интегрирана информационна система (ИИС) със съответстващи на основните дейности на АСП три функционално обособени модула - „Социално подпомагане", „Закрила на детето", „Социални услуги и социално включване."

Предстои обучение и реалното  внедряване на системата в АСП. Търсеният ефект е цялостното оптимизиране на дейността на Агенцията, повишаването на професионалния капацитет и мотивацията на нейните служители.

Всички