logobgr
Всички
01.08.2008г.

Допълнителни помощи получава многодетното семейство в Мъглиж

Допълнителна еднократна помощ в максималния размер от 275 лв. е отпусната на Невена Арнаудова от Мъглиж - майка на родените през тази година тризначки - Зорка, Господинка и Пепа. Помощта е за посрещане на нарасналите нужди и за подобряване на битовите условия, отпусната е от Дирекция „Социално подпомагане" в Мъглиж.  Семейството ще получи и целева помощ за отопление в размер на 282,50 лв. Наскоро с многодетната майка се срещна министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, която лично се ангажира с осъществяването на всички законоустановени възможности за подкрепа на семейството.

Невена е майка на общо 5 деца. Четири от тях се отглеждат от нея и живеещия с нея на семейни начала баща на децата Илия Стефанов, едно е настанено в институция поради множество вродени увреждания.

Досега през 2008 г. майката е получила  150 лв. - еднократна помощ при бременност и 600 лв. - еднократна помощ  по 200 лв. за трето, четвърто и пето дете. От 01.04.2008 г. на майката се изплаща и месечна семейна помощ за четири деца в размер на 137.50 лв., както и  100 лв.  месечна помощ до навършване  на 1 година от трите новородени деца. Дотогава тя е получавала месечна семейна помощ за едно дете в размер на 25 лв., подпомогната е и от община Мъглиж   със 150 лв.

За подобряване на условията за отглеждане на четирите деца от Дирекцията „Социално подпомагане" в Мъглиж е подготвено и предложение за еднократна помощ от фонд „Социално подпомагане" - за закупуване на строителни материали и построяване на допълнителна стая в дома на многодетното семейство.

01.08.2008 г.

Всички