logobgr
Всички
30.06.2014г.

Домът за деца в с. Дрен преустанови дейността си

От началото на юни т.г. преустанови дейността си Домът за деца, лишени от родителска грижа „Радост" в с. Дрен, община Радомир. Закриването на тази институция с капацитет 15 места бе залегнало в съвместен план на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Община Радомир, то е включено в стратегиите за развитие на социалните услуги на тази община и на област Перник.

Със заповед на изпълнителния директор на АСП от декември м.г. бе прекратено настаняването на деца в този дом, съгласие за закриването му дадоха и общинските съветници в Радомир в края на май т.г., когато там вече нямаше нито едно дете. Предпоставка за закриването на дома в Дрен са разкритите социални услуги в общността, развитието на приемната грижа в общините Радомир и Перник, функционирането на SOS Детско селище на територията на общността.

Закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, е планиран процес и неговото изпълнение обединява усилията и действията на всички държавни институции и гражданския сектор. През миналата 2013 г. бяха закрити 14 специализирани институции за деца, а от началото на 2014 г. - три дома за деца, лишени от родителска грижа. Закритите институции  през 2011 г. са само 2, през 2012 г. - 5.

Всички