logobgr
Всички
03.02.2014г.

Дом за деца в София прекрати дейността си

Домът за деца „Свети Иван Рилски" в София преустанови своята дейност от 1 февруари 2014 г. Това стана със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след изпълнение на регламента на действащото законодателство и нормативните стъпки за закриване на специализирана институция за деца.

Закриването на тази институция за деца от 3 до 7 години бе осъществено по план на Столична община, реализиран съвместно с държавните организации, работещи в областта на закрилата на детето, както и с подкрепата на неправителствения сектор. Планът включваше конкретни дейности и мерки, насочени основно към подготовка за извеждане на децата от институционалната грижа  и осигуряване на грижа в семейна среда за всяко дете.

През миналата година бяха закрити 14 институции за деца.

Всички