logobgr
Всички
11.04.2019г.

До началото на април АСП е предоставила над 196 хиляди безплатни електронни винетки на хора с увреждания

От януари  до началото на април 2019 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) е подала към Агенция „Пътна инфраструктура“ информация за 196 311 правоимащи хора с увреждания, на които са издадени безплатни електронни винетки. Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата страна продължават да приемат заявления, като към 8 април т.г. приетите заявления са 201 238.

Право на безплатни винетки имат хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Те имат право на безплатна годишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

АСП напомня, че предоставените чрез ДСП през 2018 г. винетни стикери на лица с увреждания. са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително е лицата с увреждания да проверят срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му. 

В Наредбата е предвиден 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискуемите документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е 3-дневен. АСП  изготвя и изпраща в Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка с всички одобрени лица за съответния ден. В срок до края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност 1 (една) година и до края на работния ден, следващ издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен път.

Лицата могат да извършват проверка за издадената електронна винетка на място в ДСП, на интернет страницата на АСП, в областните пътни управления, в пунктовете за продажба, по електронен път – чрез електронната страница на „Национално тол управление“ и мобилното приложение, както и по телефон на Центъра за обслужване на клиенти на „Национално тол управление“ на тел.: 0700 10 876

В случаите на подадени заявления-декларации, в които се установи, че едно лице има предоставен винетен стикер с неизтекъл срок на валидност за същия автомобил, на лицето не се отказва издаването на електронна винетка.  В деня на одобряване на документите, лицето ще бъде включено в заявка до Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще издаде електронна винетка с валидност една година, до края на следващия ден.

През 2018 г. АСП е предоставила над 228 хиляди безплатни винетки на хора с трайни увреждания.

 

 

Всички