logobgr
Всички
24.06.2008г.

до 31.08.2007 г.

Промени в програмата "Асистенти на хора с увреждания" разширяват обхвата и качеството на услугата "Социален асистент"

виж пълен текст

Поредна работна среща обогати познанията на социалните работници от областите Смолян, Пловдив и Кърджали

виж пълен текст

Нови 53 лица са настанени в защитени жилища

виж пълен текст

Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г.

виж пълен текст

Броят на санкционираните семейства заради отсъствия чувствително намаля

виж пълен текст

АСП партнира в благотворителната инициатива “Подари зрение”

виж пълен текст

Методична подкрепа получиха 70 социални работници от Югозападна България

виж пълен текст

37 нови социални услуги в общността са разкрити от началото на годината

виж пълен текст

6753 семейства ще бъдат санкционирани през юни за неизвинени отсъствия

виж пълен текст

135 заповеди за отпускане на социални помощи, във връзка с наводненията в Пловдивска и Пазарджишка област, са издадени до момента

виж пълен текст

205 са назначените детегледачки по програма В подкрепа на майчинството

виж пълен текст

Стачката е символична, фактите са реални

виж пълен текст

Засегнатите от наводненията ще получат еднократни помощи

виж пълен текст

Подписано е партньорско споразумение за сътрудничество в превенцията срещу изоставянето на деца

виж пълен текст

Открита дискусия събира социални работници от София и Перник

виж пълен текст

РДСП в Благоевград ще работи в нов офис

виж пълен текст

Изнесена приемна улеснява обслужването в Гълъбово

виж пълен текст

Над 7 000 лева са отпуснати във вид на социални инвестиции за деца през март

виж пълен текст

Над 97 000 лица и семейства са подпомагани с ток, парно и газ

виж пълен текст

Броят на санкционираните семейства заради отсъствия намаля

виж пълен текст

Социалните служби се включват в кампанията срещу домашното насилие

виж пълен текст

Помощта за отопление с твърдо гориво става 180 лева

виж пълен текст

Социални работници от четири области се обучаваха по проблемите на приемната грижа и осиновяването

виж пълен текст

Над 112 000 лица с увреждания получиха безплатни винетки

виж пълен текст

Над 10 000 души са лични асистенти за лица с трайни увреждания

виж пълен текст

Повече специалисти ще обслужват възрастните хора с увреждания от домовете

виж пълен текст

Семинар обсъди дейността на съветите по осиновяване

виж пълен текст

1 031 лица и семейства са получили помощи в натура през март

виж пълен текст

Санкционирани са над 9000 семейства заради отсъствия

виж пълен текст

Обмен на добри практики цели дискусия за развитието на социалните услуги в Пазарджик

виж пълен текст

Опит и проблеми ще споделят социални работници от Северозападна България

виж пълен текст

Националната конференция по социална работа очерта приоритетните перспективи в професията

виж пълен текст

Български и австрийски специалисти ще дискутират проблемите, свързани с трафика на деца

виж пълен текст

С 10 процента ще бъдат увеличени заплатите на социалните работници от 1 април

виж пълен текст

Процесът за намаление на капацитета на специализираните институции набира скорост през 2007 г.

виж пълен текст

Започна поредица от обучения за професионалната приемна грижа

виж пълен текст

Няма стачка в дирекцията “Социално подпомагане” – Красно село

виж пълен текст

АСП и БАСР организират Национална конференция по социална работа

виж пълен текст

Отличиха най-добрите директори на социални домове в страната

виж пълен текст

Поздравление от министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова по повод Международния ден на социалната работа – 27 март, обявен от Международната федерация на социалните работници

виж пълен текст

Приветствие от изпълнителния директор на АСП Гергана Дрянска по случай Световния ден на социалната работа

виж пълен текст

Над 20 000 сигнали, жалби и запитвания на граждани и институции са получили отговор от отдел “Обслужване на клиенти” през 2006 г.

виж пълен текст

В 31 защитени жилища в страната живеят 193 души

виж пълен текст

Децата на починалите миньори получиха по 1000 лева от фонд “Социално подпомагане”

виж пълен текст

Лични и социални асистенти поеха грижите за 24 хора с увреждания

виж пълен текст

Във връзка с публикация на в. “Атака” от 07.03.2007 г. с тенденциозното заглавие “Масларова убива бавно семейство инвалиди” Агенцията за социално подпомагане информира за следното:

виж пълен текст

По повод на публикацията във вестник “Новинар” от 05.03.2007 г. – “Анкетьори разпитват възрастни дали биха продали къщите си на държавата”, Агенцията за социално подпомагане (АСП) информира за следното

виж пълен текст

Открит е нов модерен офис на отдел “Закрила на детето” във Връбница

виж пълен текст

Отчет за дейността на Главна дирекция “Социално подпомагане” и Дирекция “Закрила на детето” за 2006 г.

виж пълен текст

Още 13 души са изведени в защитени жилища

виж пълен текст

Над 405 хиляди хора с увреждания подадоха молбите си за добавки

виж пълен текст

Броят на санкционираните семейства заради отсъствия остава над 7000

виж пълен текст

Около 385 000 граждани подадоха своите молби за интеграционни добавки

виж пълен текст

Приети са близо 350 000 молби за интеграционни добавки

виж пълен текст

Приключи процедурата за избор на доставчици по програмата “Закуска и чаша мляко” за втория учебен срок

виж пълен текст

292 445 молби за месечни добавки за социална интеграция са приети в страната

виж пълен текст

В София са приети около 60 000 молби за месечни добавки за социална интеграция

виж пълен текст

През януари АСП ще обслужи половин милион граждани

виж пълен текст

5000 семейства по-малко ще бъдат санкционирани заради неизвинени отсъствия на децата им

виж пълен текст

За интеграционните добавки на хората с увреждания водещи стават индивидуалните потребности

виж пълен текст

Нова структура ще подпомага процеса на извеждане на децата от институции

виж пълен текст

Всички