logobgr
Всички
03.07.2012г.

Днес бяха сключени споразумения със синдикатите

     Днес, 03.07.2012 г. във връзка с отправените искания за увеличение на работните заплати на служителите на Агенцията за социално подпомагане, бяха сключени споразумения между Агенцията за социално подпомагане, представлявана от изпълнителния й директор г-н Ивайло Иванов, Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации-КНСБ, представлявана от г-жа Мария Темелкова - председател на ФНСДУО-КНСБ и Националния синдикат на административните служители „Подкрепа", представляван от г-н Ефтим Боюклиев - председател на НСАС „Подкрепа". Страните се договориха от 01 юли 2012 г. да бъде извършено средно 20 процентно увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в АСП. НСАС „Подкрепа" приема сключеното споразумение като споразумение по исканията, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Всички