logobgr
Всички
01.07.2013г.

Диференцираният минимален доход за отопление се увеличава с 15 лева

Диференцираният минимален доход за отопление се увеличава с 15 лева за всички 16 рискови групи от хора в неравностойно положение. Това е регламентирано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Предвижда се до приемането на нов размер на помощта в зависимост от цената на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон (1 ноември 2013 година), целевата помощ за отопление да бъде в размер 65,72 лв. месечно.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2013 г. до  31 март 2014 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2013 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2014 г. - за месеците януари, февруари и март. След приемането на новия размер на помощта ще се издават изменителни заповеди, а изравняването на отпуснатите суми ще става при отпускането на втория транш на помощта.

Няма промяна в другите условия и критерии за достъп до целева енергийна помощ. Увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г. също няма да бъде пречка за хората, които са получавали помощи през изминалия отоплителен сезон.

Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. започна от 1 юли 2013 г., като крайният срок за тяхното подаване е до 31 октомври 2013 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.

За отоплителен сезон 2012/2013 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 210 711. Месечният размер на помощта за посочения период е 65,72 лв., а за целия отоплителен сезон - 328,60 лв.

Таблица за диференциран минимален доход за отопление

Всички