logobgr
Всички
04.10.2013г.

Дейностите по закрила на детето се обсъждат на работни срещи в цялата страна

Експерти по закрила на детето от системата на Агенцията за социално подпомагане (АСП) обсъждат на поредица от работни срещи с ръководството на Агенцията дейностите и мерките в подкрепа на процеса по деинституционализация. Разглеждат се основните аспекти в работата по превенция на изоставянето, трудностите и предизвикателствата в работата по реинтеграция на деца, координационните механизми при работа в случаи на деца в риск и при деца, жертви на трафик, закрила на непридружени деца - чужди граждани. Други акценти са развитието на приемната грижа и подготовка на специализираните институции за деца в процеса на реформа.

В екипа на Централното управление на АСП участват заместник-изпълнителният директор Янита Манолова, експерти от дирекция „Закрила на детето",  представители на Инспектората на АСП, ръководителят на проекта „И аз имам семейство".  В срещата на дирекциите от Югоизточна България  на 3 и 4 октомври т.г. се включи и изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов. Седмица по-рано премина работната среща за служителите от Североизточна България.

Предстоят срещите на отделите „Закрила на детето" и за останалата част от страната - във Велико Търново (17 и 18 октомври) и в Пловдив (30 и 31 октомври т.г.).

Всички