logobgr
Всички
20.01.2015г.

Девет столични офиса на АСП са обновени с европейски средства

Ремонтирани и обновени с европейски средства са девет офиса на 6 столични дирекции „Социално подпомагане" - Сердика, Лозенец, Възраждане, Красно село, Оборище и Слатина. Финансирането е с подкрепата на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. по Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП),  проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура". Агенцията за социално подпомагане (АСП) е конкретен бенефициент по  тази програма, в чиито рамки се обновяват 89 сгради на 65 дирекции „Социално подпомагане" в цялата страна.

Ремонтните дейности в столицата включваха демонтаж и подмяна на стара дървена дограма с цел повишаване на енергийната ефективност; боядисване на работните помещения, подмяна на настилки, топлоизолация на сградите, модернизиране на електрически инсталации. По-ефективна и достъпна среда ще имат клиентите на АСП в тези 6 столични района: над 237 000  души, от които над 111 400 хора с увреждания и около 23 700 роми.

Като цяло СРИП се състои от 16 проекта на обща стойност над 4,5 милиона лева. Съгласно индикаторите за резултат на проектите от подобрените условия на обслужване ще се ползват 540 000 души в неравностойно положение в страната, респективно и близо 2 милиона техни близки и роднини.

Всички