logobgr
Всички
15.04.2014г.

Децата от Кнежа са върнати на своята майка, след предприети адекватни мерки от Дирекция „Социално подпомагане”

      Със заповеди на директора на ДСП - Кнежа от 14.04.2014 г. е прекратено  настаняването на двете деца от Кнежа извън семейството и те са върнати на майката. 

       С предприемането на мярката за закрила - „настаняване в приемно семейство", на децата на г-жа Гривчовска, беше дадена възможност те да получат нужните грижи в сигурна среда. Временната мярка за закрила, беше предприета с оглед да бъде помогнато на майката да се справи с кризисната ситуация.

       С нея е проведена интензивна социално-консултативна работа по въпроси, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, възможностите за социално подпомагане и предоставянето на социални услуги. От страна на ДСП - Кнежа е оказано  и съдействие за подаване на молби-декларации за финансова подкрепа по различни нормативни основания.         

        След посещението на социалните работници от Отдел „Закрила на детето" в жилището на семейството е установено, че са осигурени подходящи условия за отглеждането на двете деца. Към момента майката разполага с необходимия ресурс и финансови средства за да осигури добри грижи за децата си и да гарантира задоволяването на техните потребности.

       Предприетите навременни и адекватни мерки и действия от социалните работници от ДСП - Кнежа, заедно с оказаната подкрепа от медиите и обществеността, доведоха до успешно разрешаване на случая и връщане на децата в биологичното им семейство.

Всички