logobgr
Всички
04.11.2013г.

Децата на семейство Русеви са настанени при близки и роднини

Децата на семейството Саша и Атанас Русеви вече са настанени в семейства на роднини и близки. Близките и семейството съдействаха на социалните работници в процеса. За всяко дете е предприета мярка за закрила - настаняване в семейство на роднини и близки, има издадена заповед за настаняване, която е връчена на съответните семейства. Разработени са планове за действие, с които се конкретира обгрижването за всяко дете. Социалните работници ще наблюдават активно грижите за децата, а за родителите на децата са планирани дейности за повишаване на техния капацитет. Продължава работата и по други случаи на деца в риск или нуждаещи се от подкрепа от общността.

Семейство Русеви бяха идентифицирани като биологичните родители на намереното в Гърция дете Мария. За нея, както вече бе оповестено, Агенцията за социално подпомагане има готовност да бъде посрещната и настанена в приемно семейство от SOS - селище.

Всички