logobgr
Всички
07.06.2011г.

Делегация от Китай се запозна с дейността и структурата на АСП

Делегация от Китайската народна република  посети Агенцията за социално подпомагане (АСП) днес, 7 юни. Делегацията  включва ръководители от централни и регионални стуктури за социално осигуряване в Китай. Тя е водена от Женг Зимин, началник на отдел в Центъра за управление на социалното осигуряване към Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване и се придружава от Грегъри Мактагарт - представител на Европейската комисия и  координатор на «Проекта за сътрудничество в реформата на социалното осигуряване».Целта на посещението е проучване  на опита,  водещите практики,  структурата и функциите на системата  за социално подпомагане у нас.

Гостите бяха посрещнати от ръководството на АСП и приветствани от изпълнителния директор на агенцията Ивайло Иванов. От китайска страна делегацията представи Женг Зимин. Структурата, функциите и приоритетите в работата на АСП  бяха презентирани  от заместник-изпълнителния директор Янита Манолова. В последвалите представяния членовете на делегацията се  запознаха с  практиките и резултатите в областта на грижата за социалнослабите и  хората с увреждания; дейностите и мерките по  закрилата на децата;  процеса на деинституционализация; развитието и финансирането на социалните услуги, предоставяни като делегирана от държавата дейност; законовата уредба в социалната област и сътрудничеството с общините и организациите от неправителствения сектор. Очертани бяха и приоритетните направления и резултатите в дейността на АСП по актуалните схеми на Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси»  с хоризонт до приключването на програмата през 2013 г.

От  страна на гостите за структурата, основните направления и приоритети в системата за социално осигуряване в Китай говори Суей Лифу, заместник-генерален директор на Дирекция «Човешки ресурси и социално осигуряване» в провинция Джилин.

Посещението на 14-членната китайска делегация у нас се провежда в рамките на «Проект за сътрудничество в реформата на социалното осигуряване». Той се реализира с участието на правителството на Китай и  Европейската комисия в продължение на 5 години. Целта  на проекта е опита и положителните практики в социалната дейност на страните членки на Европейския съюз да бъдат използвани за подобряване на системата за социално осигуряване в Китай.

 

Всички