logobgr
Всички
08.06.2012г.

Даринка Янкова е новият заместник-председател на ДАЗД

       От днес 08.06.2012 година, досегашният заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Даринка Янкова преминава на работа в Държавна агенция за закрила на детето като заместник-председател на агенцията.

Ръководството и екипът на АСП й пожелават  здраве, нови сили, упорство и неизчерпаема енергия в бъдещата работа.

 

Благодарим Ви и на добър час!

Всички