logobgr
Всички
15.01.2009г.

Дарение от 52 000 лв. на служителите от АСП бе предоставено на общините Луковит и Крушари

Събраната сума (над 52 000 лв.) в дарителската кампания на служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) бе предоставена на общините Луковит и Крушари, на чиято територия са двете институции, за които е предназначено дарението. Това стана чрез договори за дарение, подписани официално днес от изпълнителния директор на АСП Гергана Дрянска и от кмета на община Луковит Петър Нинчев и от кмета на община Крушари Добри Стефанов. Гергана Дрянска разказа за инициативата, довела до събирането на тази сума от многохилядния колектив на агенцията и решението на инициативния комитет средствата да бъдат насочени към две от големите институции в страната.

Със сумата от 20 241 лв. в срок най-късно до 1 май 2009 г. за Дома за деца с физически увреждания в град Луковит трябва да бъдат закупени  сушилня за съдове и прибори за храна, професионална гладачна машина, професионална пералня и други необходими вещи по преценка на място. «Дълбок поклон за жеста на работещите в Агенцията за социално подпомагане - заяви Петър Нинчев. - Няма съмнение, че това дарение ще допринесе за подобряване на условията в нашия уникален по предназначението си дом." Директорката на Дома за деца с физически увреждания в Луковит Величка Цекова също благодари за дарението, като подчерта практическата полезност на уредите, които ще бъдат закупени по волята на дарителя.

В същия срок - до 1 май 2009 г., в Дома за деца с умствена изостаналост в село Крушари следва да се открие зала за рехабилитация и да бъде закупено съответното оборудване за тази зала: велоергометър, масажни столове, бягащи пътеки, лостове за спортна рехабилитация, сух басейн, както и да се изгради рампа за достъп до дома. Предоставената сума за тази цел е в размер на 32 000 лв. Кметът Добри Стефанов изрази приятната си изненада от значителната сума и жеста на служителите от АСП, като определи целенасочеността на средствата като изключително навременна и необходима за една от най-големите институции в страната.

Според подписания договор дарените трябва да изпратят доказателства за изпълнените условия  - заверени копия от фактури за закупените вещи и строително-ремонтни работи, заверени копия от складови разписки за заприходяване на закупените вещи към имуществото на домовете в срок до 1 май 2009 г.

Всички