logobgr
Всички
01.11.2011г.

Близо 45 000 семейства получават помощ за първокласници

За отпускане на еднократната помощ за първокласници в размер на 150 лева към крайния срок (30 септември 2011 г.) са подадени 44 496 молби, като помощта се отнася за 45 196 деца. Начислената обща сума за този вид помощ  е 6 779 400 лева.

Средствата са за покриване на част от разходите за първолаците в началото на учебния период. Целевата помощ  се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище за първи път и се отпуска, когато средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв.

За миналата учебна година помощта пак бе в размер на 150 лева. От нея са възползваха 42 290 семейства за 42 974  деца от цялата страна. Изплатената сума за този вид помощ бе 6 430 813 лева.

 

Всички