logobgr
Всички
12.01.2015г.

Близо 255 000 са подпомаганите с целева помощ за отопление

Общо 254 998 са лицата и семействата, които получават целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, сочат окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Общият брой подадени молби-декларации от 1 юли до 31 октомври 2014 г. бе 299 967. Първоначално размерът на целевата помощ за отоплителен сезон 2014/2015 бе определен на 65,72 лева месечно, но през месец ноември 2014 г. във връзка с увеличената цена на тока сумата бе променена на 72,20 лева. Предоставяната целева помощ за отопление е за период от 5 месеца - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Редът за изплащане на целевата помощ за електроенергия, твърдо гориво или природен газ е регламентиран по следния начин:

- за месеците ноември и декември - не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;

- до 31 януари 2015 г. - за месеците януари, февруари и март.

За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите "Социално подпомагане" на съответните топлофикационни дружества.

Най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво - 211 680 (в пари) и 18 152 (в натура), за електроенергия - 21 507, топлоенергия - 3516, природен газ - 143. Издадените заповеди за отказ са 44 963, като най-често нормативно основание за отказа е доход над диференцирания минимален доход за отопление - 25 708 случая. Въпреки че през този отоплителен сезон подадените молби-декларации са по-малко от миналия, издадените заповеди за отпускане на помощта са с 3 122 повече, сочи анализ на АСП. В сравнение с миналия отоплителен сезон броят на отказите през този е намалял със 7 037 броя, което е 13,5 процента.

Общият брой на лицата и семействата, подпомагани с целеви помощи за отопление през последните четири отоплителни сезона е, както следва:

 

Отоплителен сезон

Общ брой подадени молби за целеви помощи

Общ брой отпуснати целеви помощи

Общ брой отказани целеви помощи

2011 - 2012

268 548

219 760

48 788

2012 - 2013

266 445

210 711

55 743

2013 - 2014

303 878

251 876

52 000

2014 - 2015

299 967

254 998

44 963

Всички