logobgr
Всички
08.12.2010г.

Близо 207 000 са отпуснатите целеви помощи за отопление

Отпуснати са 206 452 целеви помощи за отопление с електроенергия, твърдо гориво, топлоенергия или природен газ, като общият брой подадени молби е 279 198, сочи окончателната справка на Агенцията за социално подпомагане за този отоплителен сезон (1 ноември 2010 г. - 31 март 2011 г.). Най-много са одобрените молби за отопление с твърдо гориво - 182 779, с електроенергия  са 19 808, с топлоенергия - 3760 и с природен газ - 105.

Отказите са 72 746, което представлява 26% от общия брой подадени молби-декларации. Най-честата причина за отказ е доход над диференцирания минимален доход за отопление - 29 486 отказа, което е 40,5% от общия брой откази. Други характерни основания за отказ са притежание на недвижим и движим имот - източник на доходи; извършено дарение или продажба на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот през последните 5 години.

Месечният размер на целевата помощ за отопление за този отоплителен сезон е 56,86 лв. Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца, като така общата сума възлиза на 284,30 лв. Помощта за ноември и за декември се изплаща до 31 декември т.г  и до 31 януари 2011 г. - за месеците януари, февруари и март. Начислената сума за отпуснатите целеви помощи за отопление е общо 58 694 304 лв., като към 30.11.2010 г. изплатената сума е 19 777 579 лв.

За предходния отоплителен сезон бяха подадени 310 953 молби-декларации, отпуснатите целеви помощи за отопление са 259 395, а броят на отказите 51 558. Тогава месечният размер на целевата помощ за отопление беше 55,23 лв.

Всички