logobgr
Всички
19.02.2018г.

Близо 205 000 лица и семейства получиха подкрепа за отопление

С целева помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон - 2017/2018 г., са подпомогнати общо 204 635 лица и семейства, сочат окончателните данни от анализа на Агенцията за социално подпомагане. Размерът на помощта е 73,02 лв. месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон - 365,10 лева.

В сравнение с предходния отоплителен сезон подадените заявления-декларации за отпускане на помощта са със 7 586 по-малко, но като съотношение, съобразно вида на ползваното отопление, стойностите се запазват. И през този сезон най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво – 183 847 случая, следват помощите за електроенергия – 17 707, за топлоенергия – 2 936, за природен газ – 145.

Отказите за отпускане на целева помощ за отопление са общо 49 016. Най-честата причина е наличието на доход над изисквания диференциран минимален доход за получаване на помощта.

През настоящия отоплителен сезон са издадени и 1 751 заповеди за отпускане на помощта за деца, настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства.

 

Всички