logobgr
Всички
14.04.2014г.

Близо 20 000 възрастни хора ползват над 570 социални услуги

Тенденцията за нарастване на броя и капацитета на социалните услуги в общността за възрастни хора се запазва и през 2013 г., сочат данните от Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 година и сравнителния анализ с предходните две години. Спрямо 2011 г. през  миналата година техният брой се е увеличил с 69, а капацитетът им - с 451 места. Така в края на 2013 г. в страната вече функционират общо 572 социални услуги за възрастни с капацитет 19 489 места.

През периода 2011-2013 г. в развитието на видовете социални услуги за възрастни хора по брой и капацитет, се наблюдават две основни тенденции - намаляване на специализираните институции и увеличаване на социалните услуги в общността. Данните показват, че за посочения период  специализираните институции за възрастни хора в страната са намалели с 5, а капацитетът им общо с 516 места. В същото време налице е значително увеличение както на броя, така и на капацитета на социалните услуги в общността. Към края на 2013 г. те вече са 412 с 8 450 места в тях  или със 74 броя повече и с 967 места по-голям капацитет спрямо 2011 г.

В най-голяма степен увеличението се дължи на социалните услуги в общността от резидентен тип. В края на 2013 г. функционират 219 такива услуги с капацитет 2 682 места, като спрямо 2011 г. те са с 42 повече, като капацитетът им се е увеличил  с 522 места. При останалите социални услуги в общността - дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция, също се наблюдава увеличение по брой и капацитет. През 2013 г. функционират 32 броя повече такива услуги, с капацитет 445 места повече в сравнение с 2011 година.

Само през 2013 г. са разкрити 31 нови социални услуги в общността, в т.ч. 24 от резидентен тип, с общ капацитет 463 места, увеличен е капацитетът на 2 социални услуги с общо 9 места и е намален с общо 153 места капацитетът на 19 услуги.

В изпълнение на процеса по деинституционализация и подобряване качеството на живот в специализираните институции за стари хора и възрастни хора с увреждания през 2013 г. са закрити 2 специализирани институции с общ капацитет 63 места - 1 за възрастни хора с психични разстройства и 1 за възрастни хора с физически увреждания.

Всички