logobgr
Всички
07.07.2015г.

БЧК става партньор на АСП в програмата за раздаване на пакети с храни

В качеството си на Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/ или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи договор със сдружение „Български червен кръст" (БЧК), избран като организация бенефициент чрез процедура за подбор.

По силата на договора БЧК се ангажира да раздаде индивидуални пакети с хранителни продукти на 265 000 представители на целевите групи - 255 000 лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон, както и около 10 000 лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии.

Със сключването на договора БЧК започва подготовка за осигуряване на складови помещения във всички области на страната, както и да бъдат разкрити раздавателни пунктове в 265-те общини. Друга част от подготвителните дейности на партньорската организация е привличане на доброволци, които да участват в процеса по раздаване на индивидуалните пакети с хранителни продукти.

Очаква се раздаването на индивидуалните пакети с хранителните продукти да стартира непосредствено след закупуването им до есента на 2015 г.

Всички