logobgr
Всички
04.06.2008г.

АСП, УНИЦЕФ и Община Варна подписаха меморандум в подкрепа на децата от Могилино

 

Изпълнителният директор на Агенцията да социално подпомагане Гергана Дрянска, представителят на УНИЦЕФ за България Октавиан Бивол и кметът на Община Варна Кирил Йорданов подписаха Меморандум за сътрудничество в подкрепа на децата от дома в Могилино. Целта на споразумението е създаването на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания на територията на Община Варна. Там ще бъдат настанени част от децата от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Могилино. Този тип услуга е преценен като подходящ за тях - центърът за настаняване от семеен тип е алтернативна социална услуга в общността, в която малка група деца живеят в среда близка до домашната - живеят в „малка къща", ходят на училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели в квартала. Центърът има за цел да даде възможност на децата за по-добро бъдеще, като им предоставя индивидуална грижа и внимание.

„Ние се ангажираме да предоставим експертна и методична помощ за изграждане на такива центрове във Варна, Русе и София, както и да изготвим финансовите стандарти за бъдещата им издръжка - каза изпълнителният директор на АСП Гергана Дрянска. -  Ангажимент на АСП ще бъде организацията за преместването на децата от Могилино в новия център, също и бъдещият мониторинг на предоставяната услуга."

От дома в Могилино вече са изведени 17 деца и младежи, предстои извеждането на още 3 момичета. В дома са останали 20 деца и 29 младежи, като грижата за тях е рязко подобрена.

Като част от партньорството УНИЦЕФ предоставя пряко финансиране на Община Варна и оборудване на центъра, а общината - терен за строеж на центъра на комуникативно място в кв. „Владиславово".

4.06.2008 г.

Всички