logobgr
Всички
22.02.2018г.

АСП ще предприеме мярка за закрила спрямо децата от семейството в Люлин

          

              Мярка за закрила „Настаняване извън семейството“ ще бъде предприета спрямо двете непълнолетни деца на семейството от Люлин, след изтичане на полицейската закрила над тях.

             Сигналът за семейство с три деца, които не посещават училище е постъпил в отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) на Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) -  Люлин. Веднага след сигнала на 15.02.2018 г. посоченият  адрес на семейството е посетен от социални работници за проверка. Тъй като те не са били допуснати в жилището, е потърсено съдействие от полицията. В същото време е извършена работа за установяване  самоличността на трите деца и на родителите. Освен от полицията, ОЗД при ДСП – Люлин е потърсил  съдействие и информация и от другите институции - община, регионално управление по образованието, прокуратура.  Със съдействието на полицията и в присъствие на съседи жилището  е отворено и социалните работници са влезли в него. В жилището не е намерен никой. От ОЗД Люлин е отворен случай за работа с двете деца. Потърсена е подкрепата на полицията за издирване на изчезналите деца. След задържането на родителите  за двете непълнолетни деца е предприета мярка  „Полицейска закрила“. След изтичането на срока ѝ те ще бъдат настанени в кризисен център, където ще им бъде оказана необходимата подкрепа. С тях ще работят специалисти както от Кризисния център, така при необходимост и други външни специалисти. Ще се направи възможното децата да бъдат записани на училище. Със съдействието на Регионално управление по образованието и други специалисти, ОЗД ще поиска диагностика на нивото на развитие и на нивото на овладян учебен материал, за да се определи в кой клас да бъдат записани, както и да се определи евентуалната  им нуждата от ресурсен учител.

Всички