logobgr
Всички
16.06.2009г.

АСП ще изплаща помощта за загиналите и пострадалите при катастрофата край Ямбол

Еднократната финансова помощ на законните наследници на починалите и на пострадалите при катастрофата край Ямбол на 28 май 2009 г.  ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекциите „Социално подпомагане" по силата на Постановление № 143 на Министерски съвет от 5 юни 2009 г. С него бяха одобрени допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. в размер на 240 000 лв.

Размерът на еднократната помощ е по 10 000 лв. за всеки починал при инцидента и по 5 000 лв. на всеки пострадал. Починалите при инцидента са 17 души, пострадалите - 14. Помощта ще се изплаща чрез дирекциите „Социално подпомагане"  по постоянен адрес на починалото лице, независимо от постоянния адрес на законните наследници. На пострадалите или на техните законни представители еднократната помощ също ще се предоставя по постоянен адрес. Необходимо е законните наследници на починалите и пострадалите да подадат заявление със свободен текст с посочена банкова сметка. За починалите лица се представя и удостоверение за наследници.

16.06.2009 г.

Всички