logobgr
Всички
26.10.2010г.

АСП продължава изплащането по график на средствата на фирмите доставчици на медицински изделия и помощни средства

Заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Янита Манолова се срещна с представители на фирмите доставчици на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения и на фирмите, дистрибутори на такива  на 25 октомври 2010 г. По време на срещата бяха разискани въпроси, касаещи плащанията на АСП към фирмите.

Към 30.09.2010 г. на фирмите са изплатени 28 511 781 лв., като в това число стари задължения от 2009 г. в размер на 11 000 000 лв. На 21 и 22 октомври 2010 г. на фирмите допълнително са преведени 2 211 328 лв. Останалите дължими суми, ще продължават да се изплащат по график, изготвен от АСП. За допълнителни уточнения между фирмите доставчици и АСП ще бъде проведена  нова среща  на 1 ноември 2010 г.

По бюджета за 2009 г. на АСП за медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания са планирани и усвоени 47 395 767 лв. Със Закона за бюджета за 2010 г. по  бюджета на АСП са предвидени 23 432 104 лв., като с последната корекция от септември, сумата е увеличена на 32 046 740 лв.

Всички