logobgr
Всички
14.12.2013г.

АСП подписа двегодишен Колективен трудов договор със синдикатите

На 14 декември 2013 г. бяха подписани Колективен трудов договор и Споразумение между Агенцията за социално подпомагане, от една страна, и от друга Федерацията на независимите синдикати от държавното управление - КНСБ, и Националния синдикат на административните служители „Подкрепа". Официалният текст на двата документа ще бъде вписан в Специалния регистър на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Те влизат в сила от 1 януари 2014 г., срокът им на действие е до 31 декември 2015 г.

Всички