logobgr
Всички
24.03.2018г.

АСП остро възразява срещу самоцелните и тенденциозни атаки срещу приемната грижа и уронването на престижа на социалната работа

Във връзка с репортажа, излъчен от предаването „Господари на ефира“ на 23.03.2018 г., Агенцията за социално подпомагане (АСП) остро възразява срещу самоцелното, едностранчиво и тенденциозно представяне на приемната грижа, срещу опитите за нейното компрометиране  и обезценяването на труда на стотиците  социални работници и приемни родители, ангажирани с нейното предоставяне.

Припомняме, че приемната грижа и настаняването в приемно семейство е само една от възможните мерки за закрила, която се прилага след експертна преценка на ангажираните и отговорни специалисти от отделите „Закрила на детето“ и цели единствено подкрепа на нуждаещите се от нея деца и техните родители. Приемната грижа е временна грижа, осигуряваща нормална семейна среда в процеса на работата за намиране на постоянна семейна грижа за детето. Като обществена грижа тя не  замества родното семейство, а е споделена с него. Тя е услуга за детето, но едновременно с това е и подкрепа и помощ за родителите в случаите, когато те по различни причини не могат да предоставят сигурна и добра грижа на детето.

Случаят на Й. М., тенденциозно и едностранчиво представен в предаването на „Господари на ефира“,  не е нов за АСП.  Още от месец юли 2017 г. по него са работили социалните работници от дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Сердика.  В конкретния случай, поради липса на подкрепа от роднини и близки, със заповед на директора на ДСП – Сердика, майката е настанена в социална услуга още по време на бременността, където тя е получавала подкрепа както от специалистите на  услугата, така и от отдел „Закрила на детето“ на ДСП – Сердика. Целта на социалната работа е била единствено предоставяне на защитена и сигурна среда за майката и детето, както и  формирането на родителски умения. След раждането на детето през месец октомври 2017 г.,  на мултидисциплинарна среща, проведена с участието на всички ангажирани по случая специалисти, като възможна мярка за закрила е обсъждана и възможността за настаняване на майката и детето в друга социална услуга или, при необходимост, настаняване на детето в приемно семейство до отпадане на рисковите за него обстоятелства, но единствено след изразено съгласие от страна на майката. Впоследствие, през месец януари 2018 г., семейство на близки е декларирало подходящи условия, възможности и желание да приемат  майката и детето за оказване на необходимата подкрепа. Незабавно от страна на съответната дирекция „Социално подпомагане“ е извършено социално проучване, от което е установено, че са налице благоприятни условия за отглеждане на детето. След изразено съгласие от нейна страна, майката Й.М., заедно с детето, вече живее при това семейство. Ангажираният отдел “Закрила на детето“ продължава интензивно да  следи  този случай и да оказва нужната подкрепа. 

За работата  на АСП по случая на Й.М., с писмо на изпълнителния директор на Агенцията от 06.02.2018 г., подробно е уведомено  предаването „Господари на ефира“.

В заключение АСП още веднъж категорично и остро възразява срещу лековатото и едностранчиво представяне на подобни случаи, което самоцелно уронва престижа на нелекия и отговорен труд на стотици социални работници и специалисти.

 

Всички