logobgr
Всички
06.06.2014г.

АСП остро възразява срещу манипулативното представяне на приемната грижа

В последно време се забелязва отчетлива тенденция  да се отрича цялата система за закрила на детето и конкретно мярката за закрила „приемна грижа". Силно недоумение будят изказваните и абсолютно безпочвени  твърдения за корупция, за заплащане на социалните работници от страна на приемните семейства и неправомерно извеждане на деца от биологичните им семейства. При наличие на над 2000 утвърдени приемни семейства и над 2100 настанени в тях деца в риск база за такива твърдения стават едва няколко случая на недоволни от приложената мярка за закрила лица.

Последният прецедент на тенденциозно и манипулативно представяне на приемната грижа стана излъченото на 31 май т.г. предаване «Малки истории» по БНТ 1, базирано именно на споменатите случаи. Негативната и по същество невярна интерпретация стана повод изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов да реагира с писмо до ръководството на БНТ, в което се изяснява, че във всеки от представените конкретни случаи социалните работници са действали съгласно нормативната уредба, без да превишават правата си, като категорично няма данни за насилствено изведени или отнети от родителите им деца.

„Грижата за по-добрата съдба на децата ще остане солиден мотив на социалните работници да вършат качествено работата си - се казва още в писмото - дори и когато се почувстват уязвени от незаслужената манипулация на общественото мнение. Не се съмнявайте, че след предавания като това работниците от системата за закрила на детето се чувстват именно така - обидени от журналистическа тенденциозност, но и мотивирани да защитават интереса на децата, дори и ако се налага да ги защитят от неглижирането и насилието на собствените им родители."

Всички