logobgr
Всички
02.06.2009г.

АСП организира заключителна конференция по проект за ефективна работа в закрилата на децата

Агенцията за социално подпомагане организира заключителна конференция по изпълнение на проект МАТ08/BG/8/6 за повишаване на капацитета на системата за закрила на децата в България, финансиран от правителството на Кралство Нидерландия. В присъствието на заместник-министъра на труда и социалната политика Светлана Дянкова и посланика на Нидерландия Н. Пр. г-н Вилем ван Ее конференцията ще бъде открита на 3 юни 2009 г. от 13 часа в зала  № 5 в сградата на Министерството на труда и социалната политика.

Основната цел при реализирането на проекта беше провеждане на обучителни семинари за повишаване  ефективността на работа в системата за закрила на децата в цялата страна. Семинарите се проведоха в София, Пазарджик, Шумен, Враца и Бургас с участието на представители на отделите "Закрила на детето" към дирекциите "Социално подпомагане", представители на общински администрации, районни полицейски управления, специализирани институции за деца и неправителствени организации. Дискутираните теми и запознаването с европейски практики засегнаха работата с деца жертви на насилие; директната работа с деца; ролята и мястото на социалния работник от отдел "Закрила на детето" в живота на детето; ролята на междуинституционалния екип в същинската работа с деца в риск.

         В двудневната работа на конференцията ще бъдат представени обучителните материали и оценката на участниците в семинарите, ще се дискутират постигнатите резултати и възможностите за бъдещи съвместни проекти между България и Нидерландия.

 

2.06.2009 г.

 

 

Всички