logobgr
Всички
04.08.2014г.

АСП организира спешно еднократно подпомагане в наводнените селища от област Враца

Служители от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в област Враца приемат  молби за еднократна финансова помощ в размер до 325 лв. Помощта ще бъде отпусната в спешен порядък на всички пострадали от наводненията лица и домакинства, за които има необходимост от покриване на инцидентно възникнали нужди и щети по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Настанените във временните кризисни центрове в Мизия и Крушовица са посетени от социални работници, разяснява им се редът за отпускане на помощта и им се предоставят необходимите документи. В помощ са изпратени служители от съседната дирекция „Социално подпомагане" - Козлодуй. По първоначални прогнозни данни в Мизия ще бъдат подпомогнати еднократно около 500 лица и семейства, а в Крушовица - 150.

Молби се приемат и в засегнатите селища от община Бяла Слатина по поречието на р. Скът - Комарево, Бъркачево, Попица, Търнава, Алтимир, Галиче, както и  в силно засегнатите Борован, Малорад и Нивянин, където за спешния прием на молбите са командировани служители от дирекция „Социално подпомагане" - Враца.  Прогнозата за тези райони е за около 200 нуждаещи се от еднократно подпомагане. В дирекция „Социално подпомагане" - Бяла Слатина, от правото на еднократно подпомагане се очаква да се възползват около 350 лица и семейства. Това право е разяснено в нарочни съобщения по местни средства за осведомяване. Изплащането на помощите ще започне след приключване на социалните оценки.

Всички