logobgr
Всички
16.09.2008г.

АСП организира информационна кампания по две схеми за безвъзмездна помощ

Агенцията за социално подпомагане организира информационни дни в шестте района за планиране (София, Пловдив, Враца, Велико Търново, Варна и Бургас) на България, съгласно основните принципи на Европейската общност за публичност и прозрачност на процеса на усвояване на средствата от европейските структурни фондове. На информационните срещи екип от експерти на АСП ще разясни възможностите за кандидатстване с проекти по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видови увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - Фаза 2. Пред заинтересовани лица и организации ще бъдат представени и възможностите за кандидатстване с проекти по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG051PO001- 5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата". Графикът на информационните дни по двете схеми можете да видите .

Infograficasistentideca.rar
Infograficasistentideca.rar 72 KB
Всички