logobgr
Всички
13.12.2018г.

АСП изплаща допълнителните 100 лева към целевата помощ

Агенцията за социално подпомагане (АСП) вече изплаща допълнителните 100 лв. към целевата помощ за отопление, за предоставянето на които Министерският съвет взе решение на 22 ноември 2018 г. С тях общият размер на  помощта  за отоплителен сезон 2018/2019 г. достигна сумата от 474,15 лв. Тази допълнителна финансова подкрепа компенсира най-нуждаещите се домакинства за поскъпването в цените на енергоизточниците.

Сумите се изплащат по банковите сметки или чрез пощенските станции, в зависимост от предпочитанията на нуждаещите се, заедно с другите помощи. Допълнителната финансова подкрепа се предоставя на одобрените за целева помощ за отопление лица и семейства, независимо от енергоизточника, който ползват, без да е необходимо те да подават допълнително документи.

За настоящия отоплителен сезон в страната, по последни данни на АСП, бяха подадени общо 250 160 заявления-декларации за целева помощ за отопление, като към 03.12.2018 г.  одобрените за получаването ѝ лица и семейства  са 209 647.

Всички