logobgr
Всички
16.07.2013г.

АСП има готовност да започне раздаването на ваучерите за декодиращите устройства

АСП има готовност да започне раздаването на ваучерите за декодиращите устройства.

 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е създала  организация и има  готовност да започне раздаването на ваучерите за декодиращите устройства, веднага след като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ги достави в определените за целта пощенски станции.

За раздаването на ваучерите АСП е изготвила графици по дни и часове. Персонално са определени и социалните работници, които ще участват в него. Раздаването ще става в определените за целта пощенски станции в съответните общински центрове, съгласно изготвения график.

Списъците на правоимащите лица се намират в определените пощенски станции.  Информация за  пощенската станция, в която ще се раздават ваучерите гражданите могат да получат в съответната  дирекция «Социално подпомагане» по постоянен адрес на правоимащите. Списък на пощенските станции виж тук!

Гражданите, получили целеви помощи за отопление, които нямат възможност да приемат цифрова телевизия чрез своите телевизионни приемници, трябва да удостоверят това обстоятелство чрез подписване на декларация, която ще им бъде предоставена за попълване в пощенските станции, преди получаването на ваучера. При получаването му  правоимащите лица следва да представят лична карта/личен паспорт. При невъзможност лично да посетят пощенската станция,  следва да упълномощят лице, което да получи ваучера вместо тях.

Ангажимент на МТИТС е доставката на самите декодиращи устройства и обявяването на магазините, от които те могат да бъдат получавани както и да информира за това АСП. Когато това стане факт, гражданите ще могат да получават тази информация от дирекциите «Социално подпомагане» и в пощенските станции при раздаването на ваучерите.

Стойността на ваучера изцяло покрива цената на декодера и няма да се налага доплащане.

Консултации за монтиране на декодиращите устройства ще се прави в магазините, предоставящи ги срещу ваучер.

 

Ваучерите ще бъдат раздавани на два етапа:

 

Първият етап на раздаването на ваучерите ще обхване общинските центрове:

в Южен централен район, с областни градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково;

в Северозападен район, с областни градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен;

в Североизточен район, с областни градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен;

и Територията на гр. София, община „Оборище".

 

Вторият етап на раздаване се отнася за общините:

             в Северен централен район, с областни градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра;

             в Югозападен район, с областни градове: Благоевград, Кюстендил, Перник;

             в Югоизточен район, с областни градове: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол;

             и територията на Софийска област и гр. София, с изключение на община „Оборище".

Всички